Güncel haber ve bilgiler için bültenimize kayıt olabilirsiniz.

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alan Mükelleflerin E-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Getirilerek Ökc Kullanma Zorunluluğu Bulunmayan Ve E-Fatura, E-Arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflerce “Nihai Tüketici” Adına Düzenlenecek Belgedeki Tutar Sınırına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) 07/10/2023 Tarihli Ve 32332 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğ ile  şarj ağı işletmeci lisansı alan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluğu getirilerek ökc kullanma zorunluluğu bulunmayan ve e-fatura, e-arşiv uygulamasına kayıtlı mükelleflerce “nihai tüketici” adına düzenlenecek belgedeki tutar sınırına ilişkin yapılmıştır.

1. Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alan Mükelleflerin E-Faturaya Geçiş Zorunluluğu;

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümün de yapılan değişiklikle Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri herhengi bir tutara bağlı kalmaksızın e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre,

-Bu Tebliğ kapsamında e-Fatura uygulamasına dâhil olduktan sonra veya dâhil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişi mükellefler, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

-Bu Tebliğ kapsamında e-Fatura uygulamasına dâhil olan veya dâhil olmak zorunda olan bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde, yeni kurulan sermaye şirketi de e-Fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadır. Uygulamaya dâhil olma süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

-07/10/2023 itibarıyla faaliyette bulunanlar 2/1/2024 tarihine kadar, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2. Ökc Kullanma Zorunluluğu Bulunmayan Ve E-Fatura, E-Arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflerce “Nihai Tüketici” Adına Düzenlenecek Belgedeki Tutar Sınırına İlişkin Değişiklik;

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce,  vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilmektedir.

Yapılan değişiklikle uygulamada baz alınan  vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL lik sınır işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar baz alınarak uygulanacaktır. 01/11/2023 tarihini itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanacaktır. 2023 yılı için bu tutar 4.400,00-TL dir.

İlgili Yazılar
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Skype

Bir yanıt yazın