Güncel haber ve bilgiler için bültenimize kayıt olabilirsiniz.

2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64
Tarih:
09/10/2023
Sayı:
KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi – 50

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 09/10/2023
Sayısı : KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi – 50
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak
hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından
kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde
otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı

İlgili Yazılar
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Skype

Bir yanıt yazın