Güncel haber ve bilgiler için bültenimize kayıt olabilirsiniz.

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler;

1- 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler

2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler

3- Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmış olan mükellefler 

4- Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları ve Noterler ile Noter Vekilleri

5- Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri

6- 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri

7- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre ruhsat almış avukatlar

8- 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak, gelir getirici faaliyette bulunanlar

9- 193 sayılı GVK’nin 23. maddesinde sayılan konularda vergi kesintisi yapmak zorunda olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar

10- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi için elektronik ortamda kendileri beyanname gönderebilen mükelleflerden/işverenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

İlgili Yazılar
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Skype

Bir yanıt yazın