Güncel haber ve bilgiler için bültenimize kayıt olabilirsiniz.

Depremde Yapılan Bağış Ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu

Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan bağış kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı mükelleflerce indirim konusu yapılabilecektir.

Aynı şekilde , Türk Kızılay’ınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecektir.

Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır.

Ayni bağışlar ise , AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi , AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlara da yapılabilecektir.

Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı , bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla , indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

İlgili Yazılar
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Skype

Bir yanıt yazın