Güncel haber ve bilgiler için bültenimize kayıt olabilirsiniz.
SGK

2023 Yılında Uygulanacak Olan SGK Parametreleri

I- GİRİŞ:                  

2023 yılında uygulanacak olan asgari ve azami ücret, kıdem tazminatı tavanı, Sigorta Prim Kazancından istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile yardımı yemek kartı kullanma şekli ile işverenlere verilecek asgari ücret desteği, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemeler ve işsizlik ödeneği miktarları, aşağıda açıklanmış olup, 2023 Ocak ayından geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar uygulanacaktır.

1- Kıdem Tazminatı : 2023 yılında ödenecek Kıdem Tazminatı Tavanı: 19.982,83 TL dir.

2- 2023 Yılında Uygulanacak Olan Asgari ve Azami Ücret;

  • Günlük asgari ücret : 333,60 TL, Aylık asgari ücret : 10.008,00 TL.
  • Günlük kazancın üst sınırı : 2.502,00 TL Aylık kazancın üst sınırı : 75.060,00 TL.
  • Çırak ve staj gören öğrencilerin günlük ücreti : 166,80 TL, aylık ücreti: 5.004,00TL.
  • Yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için; günlük ücret: 333,60 TL. aylık ücreti: 10.008,00 TL. dir.

3- 2023 Yılında Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı:

  • Sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı : 333,60 TL,  üst sınırı : 2.502,00 TL.
  • Sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırı : 10.008 TL,  üst sınırı : 75.060,00 TL.

4- Yemek Parası : Çalışılan her gün için günlük 78,90 TL.

5- Yemek Bedeline İlişkin Diğer Hususlar;

Yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden

istisna tutulması için söz konusu kartların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.         

6- Çocuk Yardımı : Asgari ücretin % 2’si tutarında aylık 200,16 TL.

7- Aile Yardımı : Asgari ücretin % 10’u tutarında aylık 1.000,80 TL.

8- Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri İçin Yapılacak Ödemeler:

7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesi ile işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 09.11.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak aylık 1.000,00 TL’yi aşmayan yapılacak ödemeler, 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazanca dahil edilmez ve bu tutar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisinden istisna olacaktır.

İşverenler tarafından sigortalılara yapılan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için yapılan ödemelerin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olması gerekmektedir.

İşverenler tarafından hizmet erbabına bu şekilde yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin;
           a) 9/11/2022 tarihi ila 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,
           b) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,
           c) Aylık 1.000,00 Türk lirasını aşmaması,
           ç) Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması şarttır.

9- Asgari Ücret Desteği Ne Zaman Uygulanacak:

İşverenlere 2023 yılında uygulanması beklenen asgari ücret desteği ile ilgili kanun henüz TBMM geçip Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Ancak,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin işçi başına aylık 250 TL. olacağını, daha sonra yaptığı açıklamada ise, bunun 400 TL’ye yükseltileceğini açıklamıştı.

Yapılmış olan bu açıklamaya göre, EYT’lerle ilgili olarak TBMM sunulan torba yasa ile

asgari ücret desteğinin de çıkacağı kesin görünmekte ve beklenmektedir. 

İşverenlerin asgari ücret destekten yararlanabilmeleri için aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri ve geçmiş dönemlere ilişkin Kuruma herhangi bir borcunun bulunmaması veya taksite bağlanmış olması gerekmektedir.        

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için SGK’ya müracaat edilmesine gerek yoktur.  

10- 2023 Yılında İşçilere Ödenecek Olan İşsizlik Ödeneği:

2023 yılında işten çıkarılacak olan bir işçinin en az 4 ay çalışmasının bulunması ve işsizlik ödeneğini almak için gerekli diğer şartları taşıması kaydıyla, bu işçiye ödenecek işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüze 40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80’i olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, işsizlik ödeneğinin en düşük aylık tutarı 4.003,20 TL,  en yüksek aylık tutarı ise 8.006,40 TL olacaktır.

II- SONUÇ

2023 Ocak ayından geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar uygulanacak olan yeni asgari ücretin, kıdem tazminatının ve asgari ücret desteği ile SGK’nın diğer parametreleri, çalışarak ve büyük bir emek harcayarak üretim yapan işçilere ve öz sermayeleri ile istihdam yaratan, SGK’ya sigorta primlerini ve Devletimize vergi ödeyerek önemli ölçüde bütçeye katkı sağlayan işverenlerimize hayırlı olmasını dilerim.

27.01.2023

Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri
agarahmet@turmob.org.tr

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

İlgili Yazılar
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Skype

Bir yanıt yazın