Meslek Liselerinde Okumakta İken Staja Tabi Tutulan Öğrenciler Hakkında

Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden bazı okul yönetimlerinin, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulan öğrencilerin hangi belge türü seçilerek bildirileceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 

 
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen hükümler çerçevesinde; 
 
1- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden; 
 
-Bakmakla yükümlü olunanların 7 nolu belge türü 
 
-Bakmakla yükümlü olunmayanların 42 nolu belge türü 
 
 
2- Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı kanun uyarınca üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden, 
 
-Bakmakla yükümlü olunanların 22 nolu belge türü 
 
-Bakmakla yükümlü olunmayanların 44 nolu nolu belge türü 
 
seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekmektedir. 
 
Bu bağlamda, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulan öğrencilerin bakmakla yükümlü kişi kapsamında olup olmadıklarına bakılarak 22 veya 44 nolu belge türü ile bildirilmeleri gerekmektedir. 
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
sgk.gov.tr