29 Haziran 2013 SMMM staja giriş sınavı iptal edilen sorular

29 Haziran 2013 tarihinde yapılan Staja Giriş Sınavında; A Kitapçığının  44. ve 47. soruları , B Kitapçığının  44. ve 47. soruları  değerlendirme dışı bırakılmıştır.


44- Aşağıdakilerden hangisi denetim ekibinde yer almaz?

A) Denetlenen işlemenin muhasebe müdürü
B) Bağımsız denetçi yardımcısı
C) Stajyer bağımsız denetçi yardımcısı
D) Bağımsız denetçi
E) B aş denetçi

47- Çalışma kağıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sürekli denetim dosyasında yer alırlar.
B) Çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetlenen işletmeye aittir.
C) Cari denetim dosyasında yer alırlar.
D) Bankalar hesabının denetimi için bankaya yazılan mutabakat yazısı çalışma kağıtları arasında yer almaz.
E) Ç alışma kağıtlarının belli bir sistematik ile kodlanmasına gerek yoktur.