istanbul evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyat
        Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle SİTENE EKLE KÜNYE ARŞİV  İLETİŞİM  RSS  
 
ANASAYFA VİDEO GALERİ  FOTO GALERİ MUHASEBE - STAJER FORUMU İLANLAR İLETİŞİM  
 
 
 
 
 
 


1407SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA - KONSİNYE SATIŞLARIN YASAL BOYUTU, KONSİNYE SATIŞIN BELGE VE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ
KONSİNYE SATIŞLARIN YASAL BOYUTU, KONSİNYE SATIŞIN BELGE VE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ BU YAZININ EKLENME TARİHİ 05-02-2013 / 14:04 | BU YAZI TOPLAM 6565 KEZ OKUNDU.
   
MURAT DEMİRKOL
demirkolmurat@yahoo.com
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KONSİNYE SATIŞLARIN YASAL BOYUTU, KONSİNYE SATIŞIN BELGE VE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

KONSİNYE SATIŞLARIN YASAL BOYUTU, KONSİNYE SATIŞIN BELGE VE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

 Malı devralıp ödemeyi ise malların satışından sonra yapılmak şartıyla işleyen bir satış şeklidir.  Malın mülkiyet devri yapılmaksızın,  mal satış sorumluluğunu yüklenen bir kişiye (komisyoncu) gönderilmesine konsinye satış denir. Burada malı teslim alan kişi malın mülkiyetine sahip olmaz.

Serbest piyasa ekonomisinde pazar paylarının günden güne daraldığı, pazarlama araçlarının çeşitlendiği, işletmelerinde ticari politikalarında değişikliklere uğradığı günümüzde; üreticiler yada satışa dayalı ticaret yapan ticari firmalar pazar paylarını genişletebilmek, mevcut pazar paylarını korumak veya daha geniş kitlelere ulaşarak markalaşabilmek için satış işlemlerinin bir kısmını direk alıcı yerine komisyoncu (konsinye işlem) aracılığı ile alıcılara ulaştırma yoluna gitmektedirler. Bu tür nihai satış işlemi olmayan teslimlerin vergi uygulamaları açısından ayrı bir özellik arzetmektedir. Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör,satış sorumluluğunu yüklenen kişiye (komisyoncuya), malı satmak üzere teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinyi denmektedir.1 Konsinye (komisyoncu) aracılığı ile yapılan mal satış işlemlerinin hukuki durumu ve özellikleri Yeni Borçlar Kanunu2 onbirinci bölüm 532 ve 546’ıncı madde arasında ve Katma Değer Vergisi kanunun 10/b-d maddesi ve Özel Tüketim Vergisi kanunun 3/a-c-d maddesinde açıklanmıştır.

A-KONSİNYE SATIŞLARIN YASAL BOYUTU

I-BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN

Borçlar Kanunumuz Konsinye aracığından oluşan ilişkiyi ilk önce …. taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir3 diyerek belgelenmesini, Sonra Komisyoncu, yaptığı iş hakkında vekâlet vereni bilgilendirmek ve özellikle talimatının yerine getirildiğini kendisine hemen bildirmekle yükümlüdür. Vekâlet verenin talimatı olmadıkça komisyoncu, sözleşmenin konusunu oluşturan şeyleri sigorta ettirmekle yükümlü değildir.4 diyerek komisyoncuyu bildirme ve sigortalama borcunu açıklamıştır.

 Komisyoncuya satılmak üzere kendisine gönderilen eşya açıkça ayıplı ise komisyoncu, vekâlet verenin taşıyıcıya karşı haklarının korunması için gerekeni yapmak, zararı tespit ettirmek, olabildiğince eşyayı koruma altına almak ve durumdan vekâlet vereni hemen bilgilendirmekle yükümlüdür; aksi takdirde, her türlü ihmalinden doğan zarardan sorumlu olur. Satılmak üzere gönderilen eşya kısa sürede bozulabilecek nitelikte ise komisyoncu, vekâlet vereni hemen bilgilendirmek koşuluyla eşyayı satmakla yükümlüdür.5 diyerek vekalet verenle komisyoncunun özen borcunu açıkça belirtmiştir. Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal satan komisyoncu, malı satmasaydı vekâlet verenin daha fazla zarar göreceğini ve durumun yeniden talimat almaya elverişli bulunmadığını ispat etmedikçe, belirlenen bedel ile satış bedeli arasındaki farkı gidermekle yükümlüdür. Bunun dışında komisyoncu, kusuru varsa, talimatına aykırı davranmasından dolayı vekâlet verenin uğradığı diğer zararlardan da sorumludur. Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal alan veya üstünde satan komisyoncu, bu işlemlerden doğan farkı alıkoyamaz.6Komisyoncu, vekâlet verenin izni olmaksızın malı veresiye satar veya malı teslim almadan bedelini öderse, bundan doğan zarara katlanmak zorundadır. Ancak, vekâlet veren yasaklamadıkça, malı satış yerindeki ticari teamüle göre veresiye de satabilir.7 Yetkisi olmaksızın veresiye mal satması dışında, komisyoncu işlemde bulunduğu borçluların ödememelerinden ve diğer borçlarını ifa etmemelerinden sorumlu olmaz. Ancak, komisyoncu açıkça garanti vermişse veya bulunduğu yerdeki ticari teamül gerektiriyorsa sorumlu olur. Garanti veren komisyoncunun bundan dolayı ayrıca ücret isteme hakkı vardır.8

 

II- KDV KANUNU VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AÇISINDAN

 

Satış gerçekleşene kadar komisyoncuda bekleyen konsinye mallar dönem sonu sonu itibariyle satılmamış olanları malı gönderenin stokları arasında yer alır. 213 sayılı Vergi Usul kanununun 230’uncu maddesinde “…. Birden çok işyeri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malı gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerekmektedir. Bu irsaliyede malın komisyoncu vasıtasıyla (veya konsinye suretiyle) satılmak üzere gönderildiği belirtilmelidir. Katma Değer Vergisi kanununun 10/d maddesine komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda; malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmiştir. Özel Tüketim vergisi kanunun 3 üncü maddesinin d bendi uyarınca komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda; malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmiştir. Mal satıldığında malı satın alan adına fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlendiğinde,  bu belgede söz konusu konsinye gönderilen irsaliyenin numarası ve malın konsinye tarafından satıldığı tarih belirtilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunun!un 10/b maddesine ve ÖTV kanununun 3/a-c maddesine göre malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir Kısım kısım mal teslim edilmesinin mutad olduğu ve ya bu hususta mutabık kalındığı hallerde vergiyi doğuran olay , her bir kısmın teslimidir. Orneğin , rafineri ise 1 yıllık akaryakıt ihtiyacı için sözleşme imzalayan bir akaryakıt bayiine , sözleşmeye konu akaryakıt miktarının tamamı için değil , teslim edilen her bir parti mal için ÖTV uygulanacaktır.9  Mal sevkiyatın çok yoğun olduğu işlemlerde, irsaliyeyle faturanın ilişkisinin sağlanmasında sorunlar karşılaşabilmektedir. Ayrıca birden fazla tüccara ait aynı neviden malları teslim alan komisyoncuysa zaten hangi tüccara ait malın satıldığını tespiti konusunda zorluklar yaşanacaktır. KDV’nin hesaplandığı konusunda tereddütlere yol açabilecektir.

B-KONSİNYE SATIŞIN BELGE VE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

 

KONSİNYE İŞLEMLERİNDE MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ10

 

A.Satıcının Yapacağı Kayıtlar

 

1.Malların (konsinyatöre) sevkine ilişkin muhasebe kaydı;

________________ / _______________

153 DİĞER STOKLAR XX

Konsinye Olarak Gönderilen Mallar

153 TİCARİ MALLAR HS. XX

Stoktaki Mallar

________________ / _______________

 

2.Malların (konsinyatör tarafından) satışına ilişkin muhasebe kaydı;

________________ / _______________

120 ALICILAR HESABI XX

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI XX

391 HESAPLANAN KDV HESABI XX

________________ / _______________

 

3.Satışı yapılan malların maliyet hesabına devrine ilişkin muhasebe kaydı:

________________ / _______________

621 SATILAN TİC. MALLAR MALİYETİ XX

153 MAMULLLER HESABI XX

Konsinye Olarak Gönderilen Mallar

________________ / _______________

 

Satıştan sonra satıcı tarafından düzenlenen faturada, konsinye gönderilen mallara düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarihi, numarası ile mallın konsinye firmasınca satıldığı tarihin belirtilmesi gerekir.

 

4.Tahakkuk eden (konsinyatörün) komisyon bedelinin muhasebe kaydı;

________________ / _______________

760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ.GİD. HS. XX

191 İNDİRİLECEK KDV HS. XX

320 SATICILAR HESABI XX

________________ / _______________

 

5.Komisyon bedelinin banka aracılığı ile (konsinyatöre) ödenmesine ilişkin muhasebe kaydı;

________________ / _______________

102 BANKALAR HESABI XX

120 ALICILAR HESABI XX

________________ / _______________

 

B.Konsinyatörün Yapacağı Kayıtlar

 

1.Mallar (konsinye olarak) teslim alındığında yapılacak muhasebe kaydı;

________________ / _______________

932 EMANET ALINAN STOKLAR XX

Konsinye Olarak Alınan Mallar

933 EMANET STOK VERENLER XX

Konsinye Mal Verenler

________________ / _______________

 

 

 

2.Satış sonrası Nazım Hesapların satılan mallarla ilgili kısmının kapatılmasına ilişkin muhasebe kaydı;

________________ / _______________

933 EMANET STOK VERENLER XX

Konsinye Mal Verenler

932 EMANET ALINAN STOKLAR XX

Konsinye Olarak Alınan Mallar

________________ / _______________

 

3.Satış sonrası komisyon gelirinin muhasebe kaydı;

________________ / _______________

120 ALICILAR HESABI XX

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI XX

391 HESAPLANAN KDV HESABI XX

________________ / _______________

 

4.Komisyon bedelinin banka yolu ile tahsiline ilişkin muhasebe kaydı

________________ / _______________

102 BANKALAR HESABI XX

120 ALICILAR HESABI XX

________________ / _______________

 

 

Kaynakça:

1 YMM İsmail Dülger Konsinye Satışlarda Belge Düzeni Muhasebe Kayıtları Kdv Ve Ötv Uygulaması makalesi

2 6098 Sayılı Borçlar Kanunu

3 6098 Sayılı Borçlar Kanunu  madde 532-533-534-535-536-537

4 YMM İsmail Dülger Konsinye Satışlarda Belge Düzeni Muhasebe Kayıtları Kdv Ve Ötv Uygulaması makalesi

5 213 sayılı Vergi Usul kanununun

6 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 

Yazarın izni olmaksızın yayının bir kısmı yada tamamı yayımlanabilir, alıntı yapılabilir, Kısmen veya tamamen çoğaltılabilir. Sadece bu metindeki ifadelerden hareketle yazılı uzman görüşü alınmaksızın işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Murat DEMİRKOL / ANTALYA
TİDE-Türkiye İç Denetim Enstitüsü Üyesi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://muratdemirkol.musavirlik.org                                                                                                            

demirkolmurat@yahoo.com

 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
 
1 - YENİ NESİL YAZARKASA POS KULLANMA MECBURİYETİ NEDEN ÇIKTI?

04-10-2013 - 15:42

 
2 - KONSİNYE SATIŞLARIN YASAL BOYUTU, KONSİNYE SATIŞIN BELGE VE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

05-02-2013 - 14:04

 
3 - MURAT DEMİRKOL'U TANIYALIM.

05-02-2013 - 14:01

 
 
 
YAZARIMIZA AİT SİSTEMİMİZDE KAYITLI TOPLAM 3 ADET YAZI KAYITLI .
 
 

smmm çıkmış sınav soruları

 


           YAZARLAR
  YAZARLARIMIZ
 
  Çetin ATEŞ
ÖLÜM AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
  ORHAN SÖZGÜN
BASİT USUL MÜKELLEFLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME DÖNEMİ
  MURAT DEMİRKOL
Yeni Nesil Yazarkasa POS Kullanma mecburiyeti Neden Çıktı?
  Kamil ÖZYANIZ
Yeni TTK ya göre limited şirket kuruluş işlemleri
  Ali İhsan Kayacı
MESLEK MENSUPLARININ UYMASI ZORUNLU ETİK KURALLARI
  ALP GÜNDOĞDU
Motosiklet alışında ödenen KDV indirilebilirmi?
  Metin ÜZÜMCÜ
Özel İnşaatlarda Bayan İşçi Çalıştırılabilir mi?
  Önder ÖZSOY
İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.
  SERAP AYDIN
Bakandan vatandaşa müjde, zam olmayacak.
  İlker Kaan ORUÇOĞLU
Şüpheli Alacakların Giderleştirilmesi
  FAHRİ ÖZSUNGUR
Resen terk olan şirketlerde son durum
  YAZAR KADROMUZA KATILIN
Yazar kadormuzda yer alarak makalelerinizi binlerce kişiye ulaştırabilirsiniz.
  İlker AKTAŞ
SGDP’ye Tabi Çalışanlar Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilirler Mi ?
 
 

özel ders sitesi

   EN SON EKLENEN VİDEOLAR
 
  11-10-2014
Ümit Besen - Okul Yolunda
  23-07-2014
Osmanlı Kuruluş Filmi Full İzle
  20-08-2013
Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor ?
  05-08-2013
Zülfü Livaneli - Nefesin Nemefime
  05-08-2013
Uzaktan (Göksel)
  11-05-2013
Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara
  09-05-2013
Ben gençlere şükretmeyi emrediyorum
 
 

           HABER ARA
 

           HIZLI ERISIM LINKLERI

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

___________________________

Muhtasar beyanname adres sorgulama

İnternet vergi dairesi

Mükellef bilgileri bildirimi

e-Vergi Dairesi

Önceden hazırlanmış kira beynaname sistemi

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hesaplama (Vergi)

Kdv Oranı Sorgulama

GÇB İntaç Tarihi Sorgulama

Fatura aldığınız kişi mükellef mi?

 

SOSYAL GÜVENLİK (SGK)

__________________________

E-Bildirge

İşe giriş - işten çıkış bildirgesi

SGK Hizmet Dökümü

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SSK Gecikme Zammı

SGK AF Başvuruları

 

SMMM STAJ KAYNAKLARI

__________________________

SMMM Staja Başlama Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı

SMMM CANLI DERS ANLATIMLARI

SMMM Staja Başlama Online Eğitim Sitesi

 

TİCARET ODASI

_________________

Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri

İTO Firma Bilgileri Sorgulama

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Ünvan Kotrolü (İTO)

Şirket Kuruluşu

Anasözleşme Örnekleri

Anasözleşme Değişikliği

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket  Tasfiyesi

...

Diğer ticaret sicil işlemleri


KAMU GÖZETİM KURUMU

__________________________

TMS / TFRS

TMS Yorumları

TFRS Yorumları

Bağımsız Denetim Standartları

 

DİĞER

__________________________

TC Kimlik No Sorgulama

Danıştay Kararları

R Numarasından Posta Takibi

Resmi Gazete

e-Mevzuat

 

PRATİK BİLGİLER

____________________

Beyanname verme süreleri

Asgari Ücret Tutarları (2013)

2013 Mali Rehber

Güncel Damga Vergisi Oranları

2013 SMMM Ücret Tarifesi

Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2013)

Amortisman Ayırma Sınırı

Fatura kesme sınırı, Fiş düzenleme sınırı

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Güncel Faaliyet Kodları

Kdv Oranı Sorgulama

Diğer pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

 

MATBU FORMLAR

___________________

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri (Ev işleri)

Belirli süreli iş sözleşmeleri

Anonim şirketler genel kurul evrak listesi

Limited şirket  genel kurul evrak listesi

SGK form ve dilekçeler

Matbuu form ve dilekçeler

 

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİ

____________________

...

Yeni eklemeler için link önerebilirsiniz.

 

=================

EL VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVİSİ

=================


           ANKET
Muhasebe mesleğini yapmaktan keyif alabiliyormusunuz ?
% 63 - Evet
% 80 - Hayır
% 203 - İş yükünden dolayı memnun değilim
   

           EN ÇOK OKUNANLAR

           İDEAL KİLO HESAPLAMA           GÜNLÜK BURCUNUZ


           TAKVİM


           TARİHTE BUGÜN
RSS © 2013 SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA
Türkiye'nin En Güncel Mali Haber Sitesi - Site iceriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim  
Code By TR-Coder
destek@smmokulu.com