istanbul evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyat
        Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle SİTENE EKLE KÜNYE ARŞİV  İLETİŞİM  RSS  
 
ANASAYFA VİDEO GALERİ  FOTO GALERİ MUHASEBE - STAJER FORUMU İLANLAR İLETİŞİM  
 
 
 
 
 
 


Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) - DİĞER - SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA
 
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 8)
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 17-09-2013 / 10-50 | BU HABER TOPLAM 203528 KEZ OKUNDU.

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Diger Haberleri  
 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8)

6456 Sayılı Kanun ve 6495 Sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı’nda; 3.4.2013 tarih ve 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ve uygulamada tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde de değişiklikler yapılmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi byumruktay@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı

(Seri No: 8)

 

 

Bu Tebliğde, 3/4/2013 tarih ve 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] ve 12/7/2013 tarih ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla[2] 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda[3] yapılan değişiklikler ve uygulamada tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde[4] ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

1. “2.5.2. Unsurları” başlıklı bölümün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“Dolayısıyla, işi sona eren iş ortaklıklarında, tasfiyesi sona eren şirketlerde olduğu gibi işin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi ve varsa diğer vergisel yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde, son işlem tarihini takip eden ay başından itibaren, iş ortaklığının mükellefiyetinin kapatılması mümkün olacaktır.”

 

2. “4.16. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine ait iktisadi işletmeler” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş, sonraki bölüm numarası ise buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“4.17. 4749 sayılı Kanuna göre kurulan ve Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri

 

6456 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

 

Bu muafiyet hükmü 29/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, anılan varlık kiralama şirketleri 29/06/2012 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf olacaktır.”

 

3. “5.6.2. Kurumlar Vergisi Kanununun yayım tarihinden sonra gerçekleşen satış işlemlerinde istisna uygulaması” başlıklı bölümün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“Aynı şekilde, 6495 sayılı Kanunla 2/8/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere parantez içi hükümde yapılan değişiklikle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu[5] kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla taşınmazların finansal kiralama şirketlerine satışı ve finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.”

 

 4. “5.6.2.3.1. İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma” başlıklı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“Aynı şekilde, 6495 sayılı Kanunla 2/8/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere parantez içi hükümde yapılan değişiklikle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla taşınmazların finansal kiralama şirketlerine satışı ve finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışında da en az iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı aranmayacaktır.”

 

5. “5.6.2.3.4.2. Holding şirketlerin durumu” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

 

“5.6.2.3.4.3. Varlık kiralama şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinin durumu”

 

Taşınmazların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı vergiden istisna edilebilecek ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı ile maddede yer alan diğer şartlar aranmayacaktır.

 

Öte yandan, söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılacaktır.

 

Ancak, kaynak kuruluş veya kiracının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle, taşınmazların varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından satılması durumunda, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketinin zikredilen gayrimenkulü satın alma bedeli ile bu taşınmazlar için varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi nezdinde ayrılan amortisman tutarı dikkate alınmak suretiyle kazanç hesaplanacaktır.

 

Örneğin, (X) A.Ş. kaynak kuruluşu, 17/8/2012 tarihinde 1.000 TL’ye satın aldığı ve aktifleştirdiği binası için 2012 ve 2013 yıllarında toplam 40 TL amortisman ayırmıştır. Söz konusu taşınmaz 18/5/2014 tarihinde (Y) A.Ş. varlık kiralama şirketine 5.000 TL bedelle devredilmiştir.

 

(Y) A.Ş. tarafından söz konusu bina, 15/4/2018 tarihinde 6.000 TL bedelle (X) A.Ş. kaynak kuruluşuna geri devredilmiştir. (Y) A.Ş. tarafından ayrılan toplam amortisman tutarı 400 TL’dir.

 

(X) A.Ş. tarafından devralınan bina, 21/6/2020 tarihinde 10.000 TL bedelle satılmıştır. Geri devraldıktan sonra (X) A.Ş. tarafından ayrılan amortisman tutarı ise 240 TL’dir.

 

Bu durumda;

 

- (X) A.Ş.’nin, (Y) A.Ş.’ye devrettiği bina nedeniyle oluşan kazancı [5.000 - (1.000 – 40)] 4.040 TL kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

 

- (Y) A.Ş. varlık kiralama şirketinin geri devrettiği bina nedeniyle oluşan kazancı [6.000 – (5.000 – 400)] 1.400 TL kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

 

- (X) A.Ş. tarafından devralınan bina 10.000 TL’ye üçüncü bir kişiye satıldığında, varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile bu iki kurumda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak kazanç belirlenecektir.

 

Buna göre, {10.000 – [1.000 – (40 + 400 + 240)]} 9.680 TL kazanç bulunacak ve şartların oluşması durumunda, bu kazancın %75’i, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre vergiden istisna edilecektir. Bu işlemde taşınmazın ilk iktisap tarihi olarak, (X) A.Ş. kaynak kuruluşunun taşınmazı satın aldığı 17/8/2012 tarihi esas alınacaktır.

 

Diğer yandan, (X) A.Ş. kaynak kuruluşunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle taşınmazın, (Y) A.Ş. varlık kiralama şirketi tarafından 10.000 TL’ye satılması halinde ise kazanç  {10.000 – [5.000 – (400)]} 5.400 TL olarak hesaplanacak ve şartların oluşması durumunda, bu kazancın %75’i, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre vergiden istisna edilecektir. Bu işlemde taşınmazın ilk iktisap tarihi olarak, (X) A.Ş. kaynak kuruluşundan taşınmazın satın alındığı 18/5/2014 tarihi dikkate alınacaktır.

 

Kiracı ve finansal kiralama şirketi tarafından yapılan satışlarda da hesaplama aynı şekilde yapılacaktır.”

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 

 


[1] 18/4/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 2/8/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

[4] 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[5] 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 
 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
         DİĞER

 E- BEYANNAMEDE GÜNCELLEME GEREKİYOR


         01.09.2015 - KDV-1 Beyannamesi DeğişikliğiKDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra i

 GİB - SİSTEM BAKIM ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


         Sistem Bakım Çalışmaları Hakkında Önemli Duyuru‏   21 Ağustos 2015 Gİ 2015 – 42   Sayın Abonemiz, Başkanlığımız B

 

smmm çıkmış sınav soruları

 


           YAZARLAR
  YAZARLARIMIZ
 
  Çetin ATEŞ
ÖLÜM AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
  ORHAN SÖZGÜN
BASİT USUL MÜKELLEFLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME DÖNEMİ
  MURAT DEMİRKOL
Yeni Nesil Yazarkasa POS Kullanma mecburiyeti Neden Çıktı?
  Kamil ÖZYANIZ
Yeni TTK ya göre limited şirket kuruluş işlemleri
  Ali İhsan Kayacı
MESLEK MENSUPLARININ UYMASI ZORUNLU ETİK KURALLARI
  ALP GÜNDOĞDU
Motosiklet alışında ödenen KDV indirilebilirmi?
  Metin ÜZÜMCÜ
Özel İnşaatlarda Bayan İşçi Çalıştırılabilir mi?
  Önder ÖZSOY
İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.
  SERAP AYDIN
Bakandan vatandaşa müjde, zam olmayacak.
  İlker Kaan ORUÇOĞLU
Şüpheli Alacakların Giderleştirilmesi
  FAHRİ ÖZSUNGUR
Resen terk olan şirketlerde son durum
  YAZAR KADROMUZA KATILIN
Yazar kadormuzda yer alarak makalelerinizi binlerce kişiye ulaştırabilirsiniz.
  İlker AKTAŞ
SGDP’ye Tabi Çalışanlar Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilirler Mi ?
 
 

özel ders sitesi

   EN SON EKLENEN VİDEOLAR
 
  11-10-2014
Ümit Besen - Okul Yolunda
  23-07-2014
Osmanlı Kuruluş Filmi Full İzle
  20-08-2013
Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor ?
  05-08-2013
Zülfü Livaneli - Nefesin Nemefime
  05-08-2013
Uzaktan (Göksel)
  11-05-2013
Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara
  09-05-2013
Ben gençlere şükretmeyi emrediyorum
 
 

           HABER ARA
 

           HIZLI ERISIM LINKLERI

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

___________________________

Muhtasar beyanname adres sorgulama

İnternet vergi dairesi

Mükellef bilgileri bildirimi

e-Vergi Dairesi

Önceden hazırlanmış kira beynaname sistemi

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hesaplama (Vergi)

Kdv Oranı Sorgulama

GÇB İntaç Tarihi Sorgulama

Fatura aldığınız kişi mükellef mi?

 

SOSYAL GÜVENLİK (SGK)

__________________________

E-Bildirge

İşe giriş - işten çıkış bildirgesi

SGK Hizmet Dökümü

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SSK Gecikme Zammı

SGK AF Başvuruları

 

SMMM STAJ KAYNAKLARI

__________________________

SMMM Staja Başlama Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı

SMMM CANLI DERS ANLATIMLARI

SMMM Staja Başlama Online Eğitim Sitesi

 

TİCARET ODASI

_________________

Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri

İTO Firma Bilgileri Sorgulama

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Ünvan Kotrolü (İTO)

Şirket Kuruluşu

Anasözleşme Örnekleri

Anasözleşme Değişikliği

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket  Tasfiyesi

...

Diğer ticaret sicil işlemleri


KAMU GÖZETİM KURUMU

__________________________

TMS / TFRS

TMS Yorumları

TFRS Yorumları

Bağımsız Denetim Standartları

 

DİĞER

__________________________

TC Kimlik No Sorgulama

Danıştay Kararları

R Numarasından Posta Takibi

Resmi Gazete

e-Mevzuat

 

PRATİK BİLGİLER

____________________

Beyanname verme süreleri

Asgari Ücret Tutarları (2013)

2013 Mali Rehber

Güncel Damga Vergisi Oranları

2013 SMMM Ücret Tarifesi

Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2013)

Amortisman Ayırma Sınırı

Fatura kesme sınırı, Fiş düzenleme sınırı

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Güncel Faaliyet Kodları

Kdv Oranı Sorgulama

Diğer pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

 

MATBU FORMLAR

___________________

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri (Ev işleri)

Belirli süreli iş sözleşmeleri

Anonim şirketler genel kurul evrak listesi

Limited şirket  genel kurul evrak listesi

SGK form ve dilekçeler

Matbuu form ve dilekçeler

 

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİ

____________________

...

Yeni eklemeler için link önerebilirsiniz.

 

=================

EL VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVİSİ

=================


           ANKET
Muhasebe mesleğini yapmaktan keyif alabiliyormusunuz ?
% 63 - Evet
% 80 - Hayır
% 203 - İş yükünden dolayı memnun değilim
   

           EN ÇOK OKUNANLAR

           İDEAL KİLO HESAPLAMA           GÜNLÜK BURCUNUZ


           TAKVİM


           TARİHTE BUGÜN
RSS © 2013 SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA
Türkiye'nin En Güncel Mali Haber Sitesi - Site iceriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim  
Code By TR-Coder
destek@smmokulu.com