istanbul evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyat
        Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle SİTENE EKLE KÜNYE ARŞİV  İLETİŞİM  RSS  
 
ANASAYFA VİDEO GALERİ  FOTO GALERİ MUHASEBE - STAJER FORUMU İLANLAR İLETİŞİM  
 
 
 
 
 
 


GAYRİMENKUL SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ - KÖŞEYAZILARI - SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA
 
GAYRİMENKUL SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 21-08-2015 / 18-43 | BU HABER TOPLAM 204114 KEZ OKUNDU.

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Koseyazilari Haberleri  
 
GAYRİMENKUL SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

GAYRİMENKUL SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Günümüzde vergi mükellefi olsun ya da olmasın vatandaşların ve kurumların tercih ettiği yatırım araçlarından birisi de gayrimenkullerdir. Gayrimenkuller çeşitli amaçlar için alınabilir. Gayrimenkullere örnek verecek olursak; ev, dükkan, fabrika binası, arsa, arazi, villa vs.. lerdir. Gayrimenkul sahibi olmanın birçok avantajı vardır. Örneğin;

·         Gayrimenkul ya da gayrimenkuller kiraya verilerek kira geliri elde edilebilir.

·         Vergi mükellefi olsun ya da olmasın herhangi bir finansal açıdan sıkışıklık söz konusu olması durumunda satışı yapılarak ya da sat – geri kirala yöntemi ile finansman sağlanabilir.

·         Gayrimenkullerin uzun süreli kullanım imkânı olması nedeniyle yıpranmasının daha az olması nedeniyle diğer maddi duran varlıklara göre daha avantajlıdır.

·         Gayrimenkuller ipotek veya teminat verilerek kredi kullanılabilir.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltabiliriz.

            Her mal veya hizmetin satışında olduğu gibi gayrimenkullerin satışlarında vergi boyutuna dikkat edilmelidir. Bu yazımızda gayrimenkullerin satışlarının hangi durumlarda vergiye tabi olduklarını veya tabi olmadıklarını, vergiye tabi olması durumunda verginin nasıl hesaplanacağı üzerinde duracağız.

1.      Vergi Mükellefi Olmayan Kişilerde Gayrimenkul Satışlarının Vergisel Boyutu:

Gerçek kişiler gerek kullanım amaçlı gerekse yatırım amaçlı gayrimenkul alım satımı yapmaktadırlar.  Ancak gayrimenkullerin satılması durumunda vergisel boyuta dikkat edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkullerin satışı aşağıdaki durumlarda verginin konusuna girmez:

·         01.01.2007 tarihinden önce belli bir bedel ödenerek iktisap edilen gayrimenkullerin 4 yıllık süreden sonra satılması durumunda;

·         01.01.2007 tarihinden sonra belli bir bedel ödenerek iktisap edilen gayrimenkullerin 5 yıllık süreden sonra satılması durumunda,

·         Miras yoluyla elde edilen gayrimenkulün satılması durumunda elde edilen kazançlar değer artış kazancına tabi değildir.

Gayrimenkulün eşe veya çocuğa alınması, ödemenin de aile reisi tarafından yapılması halinde “ivazsız” yani karşılıksız bir intikal söz konusu olacağından bu durum veraset ve intikal vergisine tabidir.

Gayrimenkulün iktisap bedeli, 01.01.2006 tarihinden önce alınmışsa gayrimenkulün satışının yapıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranında artırılarak, 01.01.2006 tarihinden itibaren ise Üretici Fiyat Endeksi ile endeksleme yapılarak gayrimenkulün iktisap bedeli günümüze göre uyarlanmış olacaktır. Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu artış oranının %10 veya üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Endekslere www.tuik.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.

Değer artış kazancının tanımını yapacak olursak; süreklilik arz etmeyen mal veya hakların elden çıkarılmasından dolayı elde edilen kazançlara “ Değer Artış Kazancı ” denir.

Değer artış kazancının vergilendirilmesinde ise safi değer artış kazancı dikkate alınacaktır. Buna göre gayrimenkulün satış bedelinden gayrimenkulün maliyet değeri, gayrimenkulün satışı için satıcı tarafından yapılan giderler ve ödenen vergiler düşülecektir. Gayrimenkulün değerinin tespit edilememesi durumunda ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır.

Örnek 1: Vildan Hanım 15.08.2009 tarihinde satın aldığı gayrimenkulü 05.05.2015 tarihinde satmıştır. Vildan Hanım’ın ilk iktisap tarihi ile satış tarihi arasında süre 5 yıldan fazla olduğu için Vildan Hanım’ın bu satıştan elde etmiş olduğu kazancın tutarı ne olursa olsun değer artış kazancına tabi değildir.

Örnek 2: Bilgen Hanım 15.05.2013 tarihinde 300.000.- TL. ye satın aldığı dairesini 20.04.2015 tarihinde 400.000.- TL. ye satmıştır. Bilgen Hanım dairesini ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden sattığı için bu satıştan elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak beyan edilecektir. Değer artış kazancının hesabı ise şu şekilde olacaktır:

               Endeks Değerleri:

Nisan / 2013 = 209,26                       Mart / 2015 = 244,29

( 244,29 – 209,26 ) / 209,26 = 0,1674

Endekslenmiş iktisap bedelinin hesaplanması ( 1 + 0,1674 ) x 300.000. TL. = 350.220 TL.

400.000 TL.  – 350.220 TL. = 49.780 TL. Safi kazanç

Safi kazanç 2015 yılında istisnası tutarı olan 10.600 TL.’yi aştığı için beyan edilecek.

2015 Yılı Değer Artış Kazancı :          49.780,00 TL.

2015 Yılı İstisna Tutarı :                     10.600,00 TL.

Vergi Matrahı ( Safi Kazanç ):                       39.180,00 TL.

Ödenecek Vergi :                                 7.948,60 TL.

 

Bilgen Hanım yukarıda hesaplamasını yaptığımız değer artış kazancını 25 Mart 2016 tarihine kadar beyan edecektir. Tahakkuk eden vergiyi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyebileceği gibi tek taksitte de ödeyebilir.

Gayrimenkul alım – satım işinin süreklilik arz etmesi ya da gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul alım satımı yapması durumunda ise vergisel boyutunu ise inceleyelim.

2.      Vergi Mükellefi Olan Kişilerde Gayrimenkul Satışlarının Vergisel Boyutu:

Kar elde etmek amacıyla ticari faaliyette bulunan ya da gerçek kişilerde gayrimenkul alım – satımı yapabilecekleri gibi bu işi ticari amaçla yapan gerçek kişi vergi mükellefleri de vardır. Gayrimenkul alım – satım faaliyetinin sürekli yapılması durumunda artık elde edilen kazanç ticari kazançtır. Alım – satım faaliyetinin sürekli yapılması durumunda bu durumun hangi amaçla yapıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer kar elde amacıyla yapılıyorsa burada bir ticari kazançtan söz edilebilir. Ancak yapılan alım – satım işlemleri şahsi ihtiyaçların giderilmesi veya servetin korunması amacıyla yapılıyorsa buradan elde edilen kazanç değer artış kazancıdır. Gayrimenkul alım – satım işinden elde edilen kazancın ticari kazanç sayılabilmesi için gereken diğer bir unsur ise ticari bir organizasyon dan elde edilmesidir. Dolayısıyla elde edilen ticari kazanç ise gelir vergisi kanunu hükümlerine göre vergilendirilecektir.  Vergi mükellefi olan kişilerin gayrimenkul satışları bir önceki bölümde irdelediğimiz gibi şayet vergiye tabi bir işlem statüsünde ise ve beyan edilmesi gerekiyorsa Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine intikal ettirilecektir. Ancak beyanı gerekmeyecek bir satış ise bu durumda sadece diğer kazanç ve iratlarından kaynaklanan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verecektir.

3.      Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Gayrimenkul Satışlarının Vergisel Boyutu:

Kurumlar vergisi mükellefleri de çeşitli nedenlerle gayrimenkul alımı – satımı yapabilmektedirler. Ancak kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkul satışlarının vergilendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi gayrimenkul satış istisnasıdır. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinin “ E ” bendine göre;

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75lik kısmı istisnadır. Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. ” hükmü yer almaktadır. Konuyu bir örnekle açıklayalım:

Örnek 3: ZHR A.Ş. 25.06.2010 tarihinde 150.000.- TL. ye aldığı fabrika binasını 16.08.2014 tarihinde 350.000.- TL. ye satmıştır. Bedelini ise şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Bu durumda ZHR A.Ş. nin gayrimenkul istisnası he beyan edeceği kazanç şu şekilde olacaktır.

350.000 – 150.000 = 200.000 TL. Satış Karı

200.000 X %,75 = 150.000 TL. Gayrimenkul Satış İstisnası

200.000 – 150.000 = 50.000 TL. Kurum kazancına dâhil edilecek gayrimenkul satış kazancı

4.      Katma Değer Vergisi Yönünden Gayrimenkul Satışlarının Vergisel Boyutu:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesine göre;

·         Ticari, zirai mesleki faaliyet kapsamındaki teslimleri,

·         Bu faaliyetler kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satışlar,

KDV’nin konusuna girmektedir. Ancak yine Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalarla ilgili 17. Maddesinin “ R ” bendine göre;

·         “ Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimleri. ” KDV’den istisnadır.

Ancak kurumların yukarıdaki kapsama girmeyen, bir başka ifade ile esas faaliyet konusu gayrimenkul alım – satımı olması durumunda yukarıda bahsedilen istisnadan yararlanamayacaklardır. 

Sonuç olarak gayrimenkul alım – satım işinin vergi mükellefi olsun olmasın yapılması durumunda yukarıda açıklamaya çalıştığımız hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkatli davranılmaması durumunda ise ileride olası bir vergi incelemesine ve buna bağlı olarak vergi tarhiyatına sebebiyet verebileceği ise unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA:

1.      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2.      5.520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

3.      3.065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4.      Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yayın No:186 Nisan / 2014 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yayın No:186 Nisan / 2014  

 

ORHAN SÖZGÜN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

e-posta: orhansozgun@hotmail.com

 

Yazarımızın diğer makalelerine http://www.smmokulu.com/Yazar-muratdemirkol-1407.html adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 
 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
         KÖŞEYAZILARI

 SGKNIN CEZASINDAN KURTULMANIN YOLLARI


         İşverenlerin sosyal güvenliğe ilişkin birçok yükümlülüğü var. Bunları yerine getirmedikleri zaman ise idari para cezası öd&

 SGK’DAN ŞAKA GİBİ GENELGE


         Sosyal güvenlik uygulamalarında ikincil mevzuat çok önemli. Kanunla genel ilkeler belirlenirken, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle uygulamanın

 

smmm çıkmış sınav soruları

 


           YAZARLAR
  YAZARLARIMIZ
 
  Çetin ATEŞ
ÖLÜM AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
  ORHAN SÖZGÜN
BASİT USUL MÜKELLEFLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME DÖNEMİ
  MURAT DEMİRKOL
Yeni Nesil Yazarkasa POS Kullanma mecburiyeti Neden Çıktı?
  Kamil ÖZYANIZ
Yeni TTK ya göre limited şirket kuruluş işlemleri
  Ali İhsan Kayacı
MESLEK MENSUPLARININ UYMASI ZORUNLU ETİK KURALLARI
  ALP GÜNDOĞDU
Motosiklet alışında ödenen KDV indirilebilirmi?
  Metin ÜZÜMCÜ
Özel İnşaatlarda Bayan İşçi Çalıştırılabilir mi?
  Önder ÖZSOY
İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.
  SERAP AYDIN
Bakandan vatandaşa müjde, zam olmayacak.
  İlker Kaan ORUÇOĞLU
Şüpheli Alacakların Giderleştirilmesi
  FAHRİ ÖZSUNGUR
Resen terk olan şirketlerde son durum
  YAZAR KADROMUZA KATILIN
Yazar kadormuzda yer alarak makalelerinizi binlerce kişiye ulaştırabilirsiniz.
  İlker AKTAŞ
SGDP’ye Tabi Çalışanlar Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilirler Mi ?
 
 

özel ders sitesi

   EN SON EKLENEN VİDEOLAR
 
  11-10-2014
Ümit Besen - Okul Yolunda
  23-07-2014
Osmanlı Kuruluş Filmi Full İzle
  20-08-2013
Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor ?
  05-08-2013
Zülfü Livaneli - Nefesin Nemefime
  05-08-2013
Uzaktan (Göksel)
  11-05-2013
Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara
  09-05-2013
Ben gençlere şükretmeyi emrediyorum
 
 

           HABER ARA
 

           HIZLI ERISIM LINKLERI

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

___________________________

Muhtasar beyanname adres sorgulama

İnternet vergi dairesi

Mükellef bilgileri bildirimi

e-Vergi Dairesi

Önceden hazırlanmış kira beynaname sistemi

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hesaplama (Vergi)

Kdv Oranı Sorgulama

GÇB İntaç Tarihi Sorgulama

Fatura aldığınız kişi mükellef mi?

 

SOSYAL GÜVENLİK (SGK)

__________________________

E-Bildirge

İşe giriş - işten çıkış bildirgesi

SGK Hizmet Dökümü

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SSK Gecikme Zammı

SGK AF Başvuruları

 

SMMM STAJ KAYNAKLARI

__________________________

SMMM Staja Başlama Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı

SMMM CANLI DERS ANLATIMLARI

SMMM Staja Başlama Online Eğitim Sitesi

 

TİCARET ODASI

_________________

Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri

İTO Firma Bilgileri Sorgulama

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Ünvan Kotrolü (İTO)

Şirket Kuruluşu

Anasözleşme Örnekleri

Anasözleşme Değişikliği

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket  Tasfiyesi

...

Diğer ticaret sicil işlemleri


KAMU GÖZETİM KURUMU

__________________________

TMS / TFRS

TMS Yorumları

TFRS Yorumları

Bağımsız Denetim Standartları

 

DİĞER

__________________________

TC Kimlik No Sorgulama

Danıştay Kararları

R Numarasından Posta Takibi

Resmi Gazete

e-Mevzuat

 

PRATİK BİLGİLER

____________________

Beyanname verme süreleri

Asgari Ücret Tutarları (2013)

2013 Mali Rehber

Güncel Damga Vergisi Oranları

2013 SMMM Ücret Tarifesi

Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2013)

Amortisman Ayırma Sınırı

Fatura kesme sınırı, Fiş düzenleme sınırı

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Güncel Faaliyet Kodları

Kdv Oranı Sorgulama

Diğer pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

 

MATBU FORMLAR

___________________

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri (Ev işleri)

Belirli süreli iş sözleşmeleri

Anonim şirketler genel kurul evrak listesi

Limited şirket  genel kurul evrak listesi

SGK form ve dilekçeler

Matbuu form ve dilekçeler

 

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİ

____________________

...

Yeni eklemeler için link önerebilirsiniz.

 

=================

EL VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVİSİ

=================


           ANKET
Muhasebe mesleğini yapmaktan keyif alabiliyormusunuz ?
% 64 - Evet
% 80 - Hayır
% 203 - İş yükünden dolayı memnun değilim
   

           EN ÇOK OKUNANLAR

           İDEAL KİLO HESAPLAMA           GÜNLÜK BURCUNUZ


           TAKVİM


           TARİHTE BUGÜN
RSS © 2013 SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA
Türkiye'nin En Güncel Mali Haber Sitesi - Site iceriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim  
Code By TR-Coder
destek@smmokulu.com